Kruispunt Kiezelstraat: veilige oversteek en slimme verkeerslichten

Herinrichting kruispunt Universiteitslaan (N702) x Kiezelstraat start in september

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat het kruispunt van de Universiteitslaan (N702) met de Kiezelstraat in Hasselt herinrichten. Door de aanpassingen wil het agentschap de veiligheid, in het bijzonder voor de fietser, en de verkeersdoorstroming op het kruispunt verbeteren. Verkeer op de Universiteitslaan zal de werken altijd in beide richtingen kunnen voorbijrijden. Verkeer van en naar Wolske of van en naar Godsheide volgt in bepaalde fases een omleiding. De werkzaamheden starten op 14 september en duren circa twee maanden.

Een overzichtelijker en veiliger kruispunt

Na de herinrichting moet het kruispunt een veiligere, overzichtelijkere plek zijn voor alle weggebruikers:

  • Slimme verkeerslichten voor een betere doorstroming.
    Een veilige oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. De oversteek sluit aan
  • op het door Stad Hasselt aan te leggen fietspad richting Godsheide.
  • Langere afslagstroken en bypassen richting de Kiezelstraat. Op die manier wordt doorgaand en plaatselijk verkeer sneller van elkaar gescheiden.
Kruispunt Godsheide

Gefaseerde uitvoering voor minder hinder

Fase 1 – gedurende 1 week vanaf 14/9: wegnemen verkeerslichten, opbraak middeneilanden en aanleg van een tijdelijke fietsoversteek + asfaltverhardingen.

Fase 2 – duurtijd 3 weken – kruispunt kant Wolske: de zuidzijde van het kruispunt (rijrichting Diepenbeek) wordt opgebroken en heraangelegd.

Fase 3 – circa 2 weken – zijde Godsheide: in deze fase vernieuwen we de noordzijde van het kruispunt (rijrichting Hasselt).

Fase 4 – eind oktober: herstelling van de middenbermen en afwerking van de middelste zone van het kruispunt.

Doorgaand verkeer blijft mogelijk, Kiezelstraat beperkt toegankelijk

Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone steeds passeren via een afgeschermde doorgang. Ook de Universiteitslaan oversteken blijft mogelijk dankzij een tijdelijke oversteekplaats met verkeerslichten.

Dankzij de gefaseerde uitvoering is de impact voor verkeer op de Universiteitslaan beperkt. Gemotoriseerd verkeer tussen Hasselt en Diepenbeek kan de werken steeds in elke richting passeren.

Omleidingen voor verkeer Wolske/Godsheide

Vanaf 14 september is de middenberm van het kruispunt afgesloten. Tot het einde van de werken is het niet mogelijk de Universiteitslaan met de auto te kruisen. Tijdens de eerste week van de werken (fase 1) zijn de rijbewegingen van en naar de Kiezelstraat beperkt tot rechts-in en rechts-uit, aan beide zijden van de Universiteitslaan. Via lokale routes blijven Godsheide en Wolske vanuit alle richtingen bereikbaar.

Een week later start de heraanleg van de zuidelijke kruispunttak (Fase 2 – kant Wolske). De aansluiting van de Kiezelstraat op de Universiteitslaan is aan deze zijde dan voor drie weken onderbroken. Gemotoriseerd verkeer van en naar Wolske volgt zolang een omleiding via Nieuwe Steenweg en Diepenbekerweg.

Wanneer in de 3de fase de kruispunttak aan de kant van Godsheide wordt vernieuwd, is de Kiezelstraat aan deze zijde ruim 2 weken afgesloten van de Universiteitslaan. Naast de omleiding via de Beerhoutstraat, wordt dan ook een route via de Boksbeemdenstraat ingesteld.

Het omleidingsplan van elke fase kan u via onderstaande link bekijken.

https://www.wegenenverkeer.be/werken/kruispunt-kiezelstraat-veilige-oversteek-en-slimme-verkeerslichten/timing-en-fasering

_____________________

Registreer u op de website van Wegen en Verkeer en Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Godsheide.

Op www.wegenenverkeer.be/hasselt kan u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over dit project. Zo blijft u op de hoogte van fasewissels, wijzigingen in de verkeerssituatie en het verloop van de werken.

Tijdens de werken kan u met vragen terecht bij Tom Buntinx, uw bereikbaarheidsadviseur, via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be of op het nummer 011 43 38 55.