De Unie Godsheide: structuur en plannen voor 2015

In het begin van dit jaar heeft De Unie Godsheide een eerste, meer uitgebreide, werkingsvergadering gehouden.  Naast de kerngroep hebben we ook een aantal andere mensen, elk met een welbepaalde interesse of deskundigheid, uitgenodigd en gevraagd ons te vervoegen. Het was een fijne vergaderavond waar wij met zijn allen de basis hebben gelegd voor onze toekomstige werking.

De waaier van thema’s waar we actief in willen zijn noopt ons tot een structuur die toelaat deze thema’s goed te blijven opvolgen én het allemaal werkbaar te houden.

Organische groei

De Unie Godsheide is organisch gegroeid en die spontane structuur willen we ook in de toekomst bewaken. Daarom hebben we gekozen voor een tweeledige structuur met een kerngroep (de mensen van het eerste uur), aangevuld met werkgroepen; de zogenaamde pijlergroepen. Elke pijlergroep bestaat uit enkele kerngroepleden, aangevuld met leden die specifiek voor een bepaald thema of project zullen inzetten.

We starten met maar liefst vier pijlergroepen.

In de groep ‘RUP’ behandelen we de harde materies zoals woonuitbreidingsgebieden, openbare onderzoeken, leefbaarheidsstudies van de stad etc …

In de groep ‘mobiliteit’ bundelen we de thema’s zoals het aanpakken van sluipverkeer, parkeerproblematiek, toekomst van de tuikabelbrug, etc …

In de groep ‘cultuur’ zitten we samen rond het organiseren van culturele, verbindende activiteiten van en voor Godsheidenaren.

Als laatste hebben we ook een pijlergroep ‘communicatie’ opgericht. Deze groep focust op het creëren van een draagvlak in Godsheide en probeert te zoeken naar een zo optimaal mogelijke informatie-doorstroom van en naar de inwoners van Godsheide.

Thema’s die in de loop van het jaar komen binnenwaaien, en die nog niet opgenomen kunnen worden door een pijlergroep worden in eerste instantie besproken in overleg met de kerngroepleden.

Wij hopen met deze overlegstructuur de geschetste thema’s naar best vermogen te kunnen opvolgen.

Mocht je je op een of andere manier geroepen voelen om je aan te sluiten bij een van de pijlergroepen, aarzel dan niet en contacteer ons via info@de-unie-godsheide.be !!