Bomenkap Invalsweg naar de golf

Enkele inwoners van Godsheide hebben opgemerkt dat 80% van de bomen langs de invalsweg naar de golf gemarkeerd staan om te kappen. Omdat groenbehoud in Godsheide onze zorg is hebben we de vraag gesteld aan Schepen Joost Venken. Het antwoord kan je hieronder lezen; er beweegt wel wat, maar er is (nog) niets beslist.

“De golf heeft gevraagd naar een herinrichting van de invalsweg en heeft markeringen aangebracht om hun visie duidelijk te maken. Onze groenambtenaar bekijkt momenteel deze vraag. Wanneer het mogelijk is om de ecologische waarde te verhogen door een herinrichting willen we die kans zeker niet laten liggen. Zo staan er bijvoorbeeld heel wat Amerikaanse eiken die er niet thuishoren en een negatieve invloed op de natuurontwikkeling ter plekke hebben.

Er is dus m.a.w. absoluut niets beslist. Er is enkel de vraag van de golf die onderzocht wordt en beoordeeld wordt. Als een ecologisch verantwoorde herinrichting die de natuurwaarde verhoogt, mogelijk is en alle betrokken partijen zich hierin kunnen vinden, zal de procedure mbt de benodigde kapvergunningen pas opgestart worden.”