Baouzza – Goede buren, goede afspraken

Sinds einde mei heeft Baouzza haar tenten opgetrokken op de Universitaire campus in Diepenbeek. Zeker een bezoek waard !

Vorig jaar mochten we echter heel wat geluidshinder ondervinden aan de randen van Godsheide (vooral centrum en Wolske). In kader van deze klachten werden er enkele weken geleden in overleg met de gemeente Diepenbeekde politiede organisatie en De Unie Godsheide afspraken gemaakt om de hinder tot een absoluut minimum te beperken.

Naast een hele reeks nieuwe voorwaarden, opgelegd door de gemeente Diepenbeek, is voorafgaandelijk ook een beëdigd geluidsstudie bureau aangesteld om een akoestisch onderzoek uit te voeren. Aan de hand van dit onderzoek worden volgende week de geluidsnormen vastgelegd voor de volledige duur van het event.

Deze geluidsnormen worden gecontroleerd met een permanent meetsysteem (op locatie)  waarvan de resultaten dagelijks worden doorgegeven aan de betrokken diensten.

Ook staan we in direct contact met de verantwoordelijke ter plaatse en met de event manager. We hebben ook op regelmatige basis overleg met de organisatie en het beleid. De organisatie toont heel wat “goodwill” en drukt ons op het hart dat ze een goede verstandhouding wil met de “buren”.

Toch nog klachten in verband met geluidsoverlast ?

We hopen uiteraard dat het niet bij woorden blijft maar dat die ook worden omgezet in daden. Mochten er ondanks alle afspraken toch nog klachten zijn, dan vraagt de politie én het gemeentebestuur om telkens bij overlast melding te doen via het telefoonnummer 101, en/of contacteer één van onderstaande personen.

Waarom bellen op het nummer 101?

Enkel via dit nummer worden klachten geldig geregistreerd in kader van een evaluatie naar volgend jaar toe. Klachten op het gewone HAZODI telefoonnummer worden wel opgevolgd maar niet geregistreerd en bijgevolg niet mee opgenomen in het dossier.

Maar we hopen uiteraard op een rustige zomer 🙂

PS. Er zijn een tiental event-avonden tijdens de zomermaanden waarbij er vergunning verleend is om het geluid iets harder te zetten. We houden jullie hiervan op de hoogte via onze Facebookpagina en onze nieuwsbrief (inschrijven op de nieuwsbrief kan via www.de-unie-godsheide.be)