Baouzza 2016 ?

Afgelopen zomer werd het centrum van Godsheide gedurende 3 maanden ongewild getrakteerd op “beats” van het openluchtevent Baouzza. Hieronder een beknopt verslag van de vergadering die we onlangs hadden met het beleid en de politie.

Samenvatting vergadering (feedback van het beleid) 

 • Aantal politie interventies: 59 waarvan 9 positief op 80 dagen (over de opgelegde norm)
 • Zowel organisatie als beleid erkennen het probleem. Een enkele keer was het zelfs hoorbaar tot in de uithoeken van Diepenbeek. De organisatie kreeg daarop geen uitzonderingsdagen meer op de norm.
 • Andere interventies waren negatief (geen overlast vastgesteld), afkomstig van andere geluidsbronnen of er zijn geen vaststellingen gebeurd.
 • De politie interventies doen geen uitspraak over de opgelegde norm.
 • De organisator kreeg zeer uitgebreide voorwaarden opgelegd in de vergunning, deze voorwaarden werden gedurende het evenement nog aangescherpt.
 • Er werden na 25 juli geen bijkomende sancties opgelegd.
 • Na 25 juli zijn er wekelijks evaluatievergaderingen geweest.

————————-

De mening van De Unie Godsheide samengevat.

Ondanks strengere normen en voorwaarden konden zowel het beleid als de organisatie hun belofte ‘geen overlast’ ook dit jaar niet nakomen, ook niet na de opgelegde sanctie van 25 juli …

De Unie Godsheide is bijgevolg extra bezorgd en vraagt zich af hoe de handhaving wél kan gewaarborgd worden bij een eventuele volgende editie. 

Wij stelden dan ook volgende vragen aan de Burgemeester en zijn diensten. Op elk van deze vragen kregen we een negatief antwoord.

“De Unie Godsheide heeft tot op heden geen enkele indicatie/garantie dat dit probleem oplosbaar is. We blijven dus bij ons standpunt dat dit soort events hier niet thuishoort. Als jullie het inderdaad goed menen met de buurt dan moeten er volgens De Unie Godsheide ook sancties opgenomen worden in de vergunning die dadelijk inzetbaar zijn en die wij als buurt ook via deurwaarder kunnen afdwingen.”

“Welke garanties kan het beleid  op papier geven dat het probleem met deze maatregel opgelost gaat zijn.”

“Welke concrete sanctie treedt in werking als de norm niet gerespecteerd wordt (vanaf de eerste overtreding).”

“Kan er een geluidsbegrenzer te plaatsen op de site die afgestemd is op de opgelegde nieuwe norm “

“Kan het betreffende bureau uitgenodigd worden om samen met ons en het beleid plan van aanpak en het gewenste resultaat te bespreken samen met onze geluidsdeskundige.”

De burgemeester van Diepenbeek en de milieudienst willen enkel het wettelijk kader toepassen en kunnen/willen verder, tot op heden, geen enkele garantie geven. We hebben er dan ook het raden naar waarom dit soort events boven het welzijn van een hele buurt gaat.

_____________________

Het standpunt van de Burgemeester en zijn diensten.

Vergunning voor 2016 ?
Het beleid evalueert op basis van o.a. aanwezige politieverslagen. Bij een eventuele verlening van een nieuwe vergunning zal het beleid de voorwaarden opleggen. Er is nog geen aanvraag ingediend maar de administratie kan deze voorwaarden voorstellen aan het beleid.

Opgelegde metingen indien er een vergunning wordt uitgereikt.
Deze metingen dienen om na te gaan of de voorwaarden uit artikel 6.7.4 van Vlarem II nageleefd kunnen worden. Dit zijn de normen waaraan een inrichting die geen toelating van het college van burgemeester en schepenen heeft, moet voldoen. Deze metingen gebeuren binnenshuis met gesloten ramen en deuren en er is dus geen garantie voor terrassen en tuinen en binnenshuis met open ramen en deuren.

 

Antwoorden op onze xtra vragen

 • “Zowel de burgemeester als ik hebben tijdens de vergadering duidelijk gezegd dat het beleid geen garanties kan geven op papier”.
 • De handhaving in geval van overtreding is een zaak voor het bestuur en de politie. Een deurwaarder gaat nooit een sanctie, opgelegd in een vergunning, kunnen afdwingen. De interventieploegen zijn in deze “eerste vaststellers” en hebben als primaire taak, in geval van overlast, de overtreding doen ophouden. In secundaire orde bepalen zijn autonoom op basis van opportuniteit, subsidiariteit en legaliteit of zij al dan niet een proces-verbaal opstellen. De eventuele handhaving van de milieuwetgeving is een zaak voor het bestuur.
 • Een geluidsbegrenzer is ook geen garantie.
 • Erkende geluidsdeskundigen doen in alle eer en geweten hun onderzoek. Wij zijn van mening dat de door de organisator aangestelde en betaalde deskundige de modaliteiten, binnen de door het bestuur opgelegde voorwaarden, moet kunnen bepalen.
 • De aanwezigheid van de buurt levert hier geen meerwaarde op, eerder onnodige discussies.